ELEKTRONICZNY DOSTĘP

224734_technologia_elektronika_uklad_scalony

Umożliwianie elektronicz­nego dostępu nie tylko do informacji legislacyjnej ale także do stron domowych poszczególnych deputowanych, partii politycznych, tekstów czy nagrań wideo komitetów parlamentarnych; wydawanie publikacji na temat parlamentu i jego działalności; udzielanie pomocy dziennikarzom i prasie; biblioteka może włączać się do przygotowywania programów radiowych czy telewizyjnych np. na temat wyborów czy kontrowersyjnych problemów publicznych; wspieranie demokracji w szkołach poprzez dostarczanie broszur lub informacji parlamentarnej, współ­uczestniczenie w wydawaniu podręczników promujących procesy demokratyza- cyjne, wiedzę nt. systemu parlamentarnego; kształcenie nauczycieli jak np. czyni to kanadyjski The Teachers’ Institute on Parliamentary Democracy; szkolenie bi­bliotekarzy i pracowników informacji z innych bibliotek aby promować lepsze rozumienie dokumentacji parlamentarnej i parlamentarnej demokracji; prowadze­nie szkoleń wśród deputowanych i ich asystentów, zwłaszcza tych nowo wybra­nych, na temat nie tylko biblioteki ale także działania parlamentu, gdzie można uzyskać informacje niezbędne do pełnienia zadań poselskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on