NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

images

Przedstawiła ona nowe przedsięwzięcie zwane Citizen Consensus Conferences (CCC) realizowane przez tę bibliotekę i wychodzące poza tradycyjne formy pra­cy bibliotecznej. Założenia metodologiczne CCC opracowano w Danii i zostały one wdrożone w życie w 1986 roku przez the Danish Board of Technology, organiza­cję utworzoną przez Congress of Denmark dla poznawania opinii obywateli od­nośnie interwencji technologicznych, które mają wpływ na ich życie. Konferen­cje takie odbyły się już w ponad 20 krajach na świecie. Dotyczyły np. używania środków chemicznych w przypadkach nieurodzajów, czy skażenia żywności.Metoda CCC opiera się na wymianie wiedzy i opinii pomiędzy osobami wcho­dzącymi w skład panelu obywatelskiego oraz grupy eksperckiej i wypracowywa­nie wielostronnych ekspertyz, ukazujących różne punkty widzenia odnośnie wy­branych zagadnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on