ODZWIERCIEDLENIE PROBLEMU

pobrany plik

Problematyka ta znajduje odzwierciedlenie w polityce ONZ, która uznała lata 2003-2012 za „Dekadę kształcenia”, a jednym z działań implementu­jących te założenia jest program kształcenia informacyjnego realizowany przez UNESCO w latach 2004-2005. Warto także podkreślić, iż w dokumencie końco­wym Światowego Szczytu nt. Społeczeństwa Informacyjnego, który odbył się w Genewie w grudniu 2003 r., znalazło się kilka zapisów wskazujących na zna­czenie bibliotek w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, co jest niewątpliwą zasługą władz IFLA, uczestniczących w tym Szczycie.Tegoroczny Kongres, pierwszy, który odbył się w Ameryce Południowej zaty­tułowany był Biblioteki – narzędziem edukacji i rozwoju i w sposób bezpośredni nawiązywał do treści zawartych w programie prezydent IFLA.Jak wiadomo każda biblioteka, niezależnie od typologii biorących za podsta­wę przynależność resortową, krąg użytkowników, przedmiot specjalizacji czy za­sięg terytorialny, ma do spełnienia szereg zadań takich jak: edukacyjne, informa­cyjne, rozrywkowe, intelektualne lub estetyczne. Jednakże dominacja poszczególnych funkcji i intensywność w ich pełnieniu bywa w poszczególnych typach odmienna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on