PODCZAS KONGRESU

images (2)

Podczas tegorocznego Kongresu podjęto próbę ukazania realizacji funkcji edu­kacyjnej, intelektualnej i informacyjnej w różnych rodzajach bibliotek, nie tylko w tych tradycyjnie utożsamianych z procesami kształcenia (akademickich, szkol­nych, pedagogicznych czy publicznych), ale także w bibliotekach narodowych, bibliotekach gromadzących piśmiennictwo dla potrzeb rządu czy w bibliotekach specjalnych. Biblioteki te wspierają procesy edukacyjne zarówno sformalizowa­ne, jak i spontaniczne czy samokształceniowe.Każda z 45 sekcji IFLA (samodzielnie, bądź wspólnie z innymi sekcjami) przy­gotowała referaty wiążące się z myślą przewodnią konferencji i tematyką obecnej prezydentury. Łącznie zaprezentowano prawie 300 referatów, komunikatów czy krótkich wystąpień.W niniejszym tekście zwrócono uwagę na funkcje edukacyjne pełnione w wy­branych sieciach bibliotecznych i w krajach reprezentujących odmienne sytuacje organizacyjne wynikające np. ze stanu rozwoju ekonomicznego danego kraju. Do zilustrowania rozważań na forum IFLA wybrano biblioteki parlamentarne, naro­dowe, publiczne i szkolne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on