POSZUKIWANIE ZASOBÓW

W większym niż to ma obecnie miejsce stopniu będziemy musieli budować systemy przeszukiwania zasobów, ich indeksowania, przetwarzając informacje, którą nasi użytkownicy wykorzystają – dzięki deklarowanej przez nas pomocy lub samodzielnie – dla prowadzonych przez siebie poszukiwań. Nie uda się tego zrobić jeśli bibliotekarze w większym stopniu nie staną się part­nerami pracowników nauki w bibliotekach naukowych czy nauczycieli przedmio­tów w przypadku bibliotek szkolnych. Wymagać to będzie w wielu – szczególnie uczelnianych – bibliotekach zarówno zmian organizacyjnych, zatrudnienia perso­nelu innego typu (o innych cechach osobowościowych), a także dużej pracy nad przekonaniem do tego samych naukowców. Widzę tu jednak konieczność szerszego stosowania rozwiązania specjalistów dziedzinowych; przejścia w zarządzaniu (szczególnie bibliotekami uczelnianymi) na zarządzanie jednopoziomowe w celu zwiększenia — szczególnie przez bibliotekarzy bibliotek wydziałowych — zakresu i czasu bezpośredniej pacy z użytkownikami (twórcami i odbiorcami nauki); powoływania stanowisk specjalizujących się w realizacji zadań związanych z two­rzeniem zasobów, e-leamingiem, konsultacjami, szkoleniami, uczeniem dostępu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on