WIĘKSZA SPECJALIZACJA

books1

Dodać do tego można również wymóg zwiększonej specjalizacji, współpracy z innymi bibliotekami lokalnymi, sieciami bibliotek, uczenia użytkowników zdal­nego korzystania z ich zasobów, gdyż w zalewie informacji coraz trudniej będzie pojedynczej bibliotece pełnić jej zwielokrotnione funkcje. W tym kontekście ważne będzie też przez nas samych uświadomienie sobie, że w większym niż to miejsce obecnie zakresie biblioteki będą musiały współpracować z różnorodnymi elemen­tami szeroko rozumianego otoczenia (gospodarka, samorządy, media lokalne itp.). Na koniec, ważne będzie także uświadamianie sobie przez zarządzających bibliotekami, a także ich organizatorów, przedstawicieli innych mass mediów, zwięk­szonej roli bibliotek w świecie mediów, koniecznej współpracy z nimi w celu upo­wszechniania nauki, przekazywania informacji, budowania społeczeństwa oświeco­nego, społeczeństwa informacyjnego czy na koniec w pełni medialnego. Wszystko to wymagać więc będzie wypracowania przez biblioteki i bibliotekarzy stosownych strategii znalezienia się i działania w epoce społeczeństwa medialnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on