WŚRÓD DZIAŁAŃ BIBLIOTECZNYCH

biblioteka-library_of_congress_reading-77b804dd99f111d2cfeef67cd1a76c7e

W przypadku bibliotek parlamentarnych szczególnie mocno podkreślano znaczenie tej grupy bibliotek dla kształcenia demokratycznego społeczeństwa i jego rozwoju. Frank Kirkwood z kanadyjskiej Parliamentary Library w Ottawie pod­kreślił, iż działania sprzyjające demokracji czy budujące przedsięwzięcia prowa­dzone przez służby biblioteczne i informacyjne z myślą zarówno o parlamentarzy­stach, jak i zwykłych obywatelach. Realizowane prace przyczyniają się do rozumienia procesów demokratycznych, politycznego uczestnictwa, praw obywa­telskich czy przepisów prawa.Wśród działań bibliotecznych służących demokracji Kirkwood wymienia m.in. publiczne rozpowszechnianie dokumentacji parlamentarnej tak w formie tradycyj­nej, jak i elektronicznej; publikowanie różnorodnych zestawień lub innych parla­mentarnych narzędzi informacyjnych; prowadzenie publicznej działalności infor­macyjnej np. o parlamencie, jego członkach, wspieranie parlamentarzystów w udzielaniu wyborcom odpowiedzi na ich zapytania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on