ZADANIA SŁUŻĄCE BUDOWANIU DEMOKRACJI

images (1)

Organizowanie wy­cieczek po parlamencie, organizowanie wystaw (na miejscu lub wyjazdowych) ilustrujących historię parlamentu i parlamentaryzmu; zapewnianie obsługi trans- latorskiej w językach mniejszości etnicznych, językowych czy językach państw uczestniczących w posiedzeniach (np. w wielonarodowym Parlamencie Europej­skim), co jest ważnym narzędziem umożliwiającym wielokulturową demokrację; budowanie konsensusu pomiędzy komitetami parlamentarnymi, partiami politycz­nymi i grupami interesu co jest cechą charakterystyczną dla dojrzałej demokracji; może także uczestniczyć w elektronicznych konsultacjach z elektoratem.Zagadnień dotyczących budowania konsensusu, jednego z działań służących budowaniu demokracji, wymienionego w referacie Kirkwooda, dotyczyło wystą­pienie Chilijki Any Marii Pino Yanez z Biblioteca del Congreso National de Chile.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on