ZASTOSOWANIE NOWEJ METODY

Biblio

Zastosowanie metodologii CCC pozwala na promowanie oby­watelskiego zaangażowania, demokratyzację wiedzy, implementację metodologii uczestniczących jako mechanizm komunikacji w społeczeństwie i tym samym wzmacnianie procesów politycznych, wprowadzanie do procesów decyzyjnych opinii społecznych opartych na konsensusie, urzeczywistnianie dialogu pomiędzy obywatelami, środowiskiem naukowym i politykami, uwzględnianie opinii oby­wateli w procesach legislacyjnych.Pierwsza CCC w Chile i Ameryce Łacińskiej obyła się w październiku i listo­padzie 2003 r. przy współudziale Narodowego Kongresu i szeregu specjalistycz­nych organizacji. Dotyczyła zarządzania indywidualnymi kartami choroby pacjenta z jego pobytu szpitalnego.Nie każda jednak biblioteka parlamentarna jest już gotowa do podjęcia wspo­mnianych działań służących demokracji. Potrzebne są przeobrażenia tychże biblio­tek i zmiana ich wizerunku. Tych zagadnień dotyczył kolejny tekst autorów chili- skich Soledad Ferreiro i Jose Miguel Muga z Biblioteca del Congreso National de Chile.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on