ZAUFANIE KLIENTÓW

zaufanie

Rzeczą trudną, ale o podstawowym znaczeniu, będzie przyjęcie na siebie i wypracowanie przez bibliotekarzy roli pośredników, dających informacje pewne, rzetelne, sprawdzone, nie uproszczone, bezbłędne, skomentowane; nie budujących złych hierarchii nauki i jej osiągnięć; nie podejmujących się roli „cenzorów”, czy propagatorów uznanych przez siebie za jedynie słusznych idei czy poglądów; jak trzeba wskazujących jednak na braki, błędy, wątpliwości; potrafiących równocześnie swoją pracą, sposobem jej wykonywania, dostarczanymi informacjami zdo­być zaufanie odbiorców. To pozyskanie zaufania naszych klientów, że przekazy­wane im przez nas komunikaty zawsze spełniają te wysokie wymagania rzetelno­ści merytorycznej, kompletności, pewności, wiarygodności będzie naszym najważniejszym zadaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on